Upravljanje ranjivostima u vremenima ciljanih prijetnji